Chính sách bảo mật

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi khách hàng truy cập trang web Ivides là chính sách bảo mật thông tin. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và cung cấp cho họ trải nghiệm duyệt web an toàn và bảo mật. Dưới đây là chính sách bảo mật thông tin khách hàng của trang web https://ivides.edu.vn/

**I. Giới Thiệu**

Trang web https://ivides.edu.vn/ là nơi cung cấp kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và phát triển cá nhân. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và cung cấp cho họ trải nghiệm duyệt web an toàn và bảo mật.

**II. Thu Thập Thông Tin**

**Thông tin cá nhân:** Khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho khách hàng và liên lạc với họ khi cần thiết.

**Thông tin về hoạt động trên trang web:** Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của khách hàng trên trang web, bao gồm các trang đã truy cập, thời gian truy cập và các thông tin khác liên quan đến lưu lượng truy cập trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trang web và cung cấp cho khách hàng trải nghiệm duyệt web tốt hơn.

**III. Bảo Vệ Thông Tin**

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo thông tin của họ được bảo vệ an toàn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật như SSL để mã hóa thông tin và ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi cũng không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc nếu bắt buộc theo luật pháp.

**IV. Quyền Của Khách Hàng**

**Quyền truy cập thông tin cá nhân:** Khách hàng có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc xóa thông tin đó nếu cần thiết.

**Quyền từ chối thu thập thông tin:** Khách hàng có quyền từ chối chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

**Quyền sử dụng trang web:** Khách hàng có quyền sử dụng trang web của chúng tôi và truy cập vào các tài liệu học tập và dịch vụ của chúng tôi.

**V. Biện Pháp Bảo Mật**

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo vệ an toàn và không được tiết lộ bên ngoài trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật hiện đại như mã hóa dữ liệu, tường lửa, phần mềm diệt virus và các kiểm tra bảo mật cơ bản để đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo vệ