Điều Khoản Sử Dụng

Trang web này cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Ivides. Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, đều thuộc quyền sở hữu của https://ivides.edu.vn/ hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác. Bạn chỉ được sử dụng nội dung này cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

Sử dụng trang web: Bạn cam kết sử dụng trang web này một cách hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web này để phân phối các nội dung bất hợp pháp, gây hại hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Bảo mật thông tin: https://ivides.edu.vn/ cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ tất cả các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và không lạm dụng thông tin của người khác trên trang web này.

Thay đổi điều khoản: https://ivides.edu.vn/ có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra lại điều khoản và điều kiện này thường xuyên để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Quyền riêng tư: https://ivides.edu.vn/ cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành về quyền riêng tư. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi trên trang web này.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của trang web này, bạn nên ngừng sử dụng trang web.